Äänivalmentaja Minna Laukkanen

Äänenkäytön koulutus yrityksille, oppilaitoksille ja julkishallinnolle

Äänenkäytön koulutus on investointi työkykyyn ja kilpailuetu

Äänenkäyttökoulutuksella voidaan vähentää äänioireita ja lisätä äänen kestävyyttä.

Äänikoulutus voi vähentää sairauspoissaoloja ja parantaa työn tuottavuutta.

Myös viestinnälliset tavoitteet, olipa kyseessä myynti tai opettaminen, saavutetaan paremmin optimaalisella äänenkäyttötavalla. 

Kestävää ääntä voi kehittää paremmaksi

Miten saan ääneni kestämään hyvin kuormittavassa työympäristössä? Puhumista aamusta iltaan ja vielä pitäisi kuulostaa vakuuttavalta.

Mahdoton tehtävä? Ei suinkaan, mutta vaatii:

 • Tietoa äänenkäytön perusasioista ja ääniergonomiasta.
 • Äänenkäytön perustaitoja opastettuna harjoitellen.
 • Oman ääni-instrumentin toiminnan tiedostamista.

Inhimillistä ja kustannustehokasta

Joissakin organisaatioissa jopa puolet kärsii äänioireista päivittäin tai viikoittain. Onneksi toinen puoli vain harvoin tai ei koskaan.

Äänioireet johtavat joskus sitkeisiin ääniongelmiin ja pahimmillaan äänihäiriöön, joka voi joissakin ammateissa viedä pahimmillaan jopa työkyvyn.

On inhimillisempää ehkäistä ongelmia ennalta, akustoida se työtila puheviestinnälle sopivaksi ja järjestää henkilöstölle äänenhuollon mahdollisuuksia. Se on myös taloudellisempaa yritykselle.

Yrityksille ja julkishallinnolle tarjoamme Asiantuntijan äänenkäyttö -koulutuskokonaisuutta ja oppilaitoksille Opettajan päivä äänessä -koulutuksia.

Kokenut äänivalmentaja organisaationne apuna

Äänivalmentaja Minna Laukkanen auttaa löytämään optimaalisen äänenkäyttötavan eri ammateissa esille tuleviin tilanteisiin. Minnan koulutukset ovat täynnä painavaa tietoa äänen hyvinvoinnista ja aina hyvin konkreettisesti ja käytännönläheisesti.

Koulutusten kiitelty hyvä ja rento tunnelma edesauttaa uusien asioiden oivaltamista ja rohkeaa kokeilua turvallisessa ympäristössä. Minnan koulutuksissa yhdistyvät parhaat puolet mielenkiintoisesta ja havainnollisesta luento-opetuksesta sekä kokemuksellisesta itse tehden oppimisesta.

Minnan äänenkäyttökoulutusasiakkaita ovat olleet mm. 

 • Verohallinto
 • Kela
 • ELY-keskus
 • Eduskunta
 • Lowell
 • Sanoma Media
 • Turun yliopisto
 • TYKS 
 • Mehiläinen
 • Turun kaupunki
 • Turun kesäyliopisto
 • Visit Turku
 • Lukuisat oppilaitokset ja koulut
 • Useat seurakunnat
Esimerkkitapaus:

Asiakaspalvelijan puheääni on organisaation äänitorvi

 • Mielikuvat organisaatiosta muodostuvat usein asiakaspalvelun kautta.
 • Keskeisessä roolissa varsinkin puhelinpalvelussa on puhujan ääni.
 • Ovatko organisaationne äänimielikuvat toivotunlaisia?
 • Puheen selkeys on ensiarvoisen tärkeää asiakaspalvelussa ja se on mahdollista oppia! 
Esimerkkitapaus:

Asiantuntija myymässä uusinta ideaa

 • Kun yrittää saada ideoitaan tai tuotetta/palvelua kaupaksi, on tärkeää a) osata kuunnella vastapuolta huolellisesti ja b) pystyä tarjoamaan sopivaa ratkaisua. 
 • Kun perusasiat ovat kunnossa, voi taitavalla äänenkäytöllä saada paremman tuloksen!
 • Ja se on jo melkein TAIKAA – mutta jokaisen opittavissa!
Esimerkkitapaus:

Opettajan päivä äänessä on pitkä ja meluisa

 • Opettajan yksi tärkeimmistä – ellei tärkein – työväline on oma ääni. 
 • Oppimisympäristöt, sekä perinteiset luokkahuoneet ja erityisesti uudet ns. avoimet oppimisympäristöt ovat haasteellisia vuorovaikutukselle ja kuormittavia opettajien äänelle. 
 • Opettajien äänen kestämistä voi auttaa monella tavalla! 

Asiantuntijan äänenkäyttö -koulutuskokonaisuus 

Äänivalmentaja Minna Laukkanen

Äänenhuoltovalmennus ja äänenkäyttökoulutus soveltuvat hyvin tyky-toimintaan ja osaksi henkilöstön koulutuspäiviä. Kautta vuosien Minnan tilatuin koulutus on nimeltään Asiantuntijan äänenkäyttö. Minna on kouluttanut Verohallinnon, ELY-keskusten ja KELA:n puhelinpalvelun ja asiakaspalvelun asiantuntijoita, Eduskunnan tiedotusosaston henkilöstöä, useiden yritysten puhelinpalveluita ja lukuisia seurakuntia ja oppilaitoksia. Myös terveydenhuollon organisaatiot (mm. Tyks, Tykslab ja Mehiläinen) ovat hyödyntäneet Minnan asiantuntemusta henkilökuntansa äänenhuollon ja äänenkäytön koulutuksiin.

Asiantuntijan äänenkäyttö -koulutus on äänenkäytön kohdennettu tehokoulutus yrityksille ja yhteisöille. Asiantuntijan äänenkäyttö -koulutus on kehitetty kattamaan organisaation sisällä olevat erilaiset tarpeet äänenkäyttökoulutukselle. Koulutus kohdennetaan aina tietylle ammattiryhmälle ottaen huomioon työn vaatimukset äänelle.

Äänenkäytön koulutukseen voidaan sisällyttää näitä osa-alueita:

 • Äänenhuolto ja äänen hyvinvointi
 • Ääniergonomia
 • Ammatin/työn/työpaikan erityispiirteet äänenkäytön kannalta
 • Äänen kehittäminen ja harjoittaminen
 • Ääni viestinnän kannalta

Koulutus vastaa kysymyksiin:

 • Miten saan ääneni kestämään paremmin?
 • Miten voin itse kehittää äänenlaatuani parempaan suuntaan? 
 • Millainen työympäristö on hyvä ääniergonomian kannalta? 
 • OPTIO: Miten äänenkäyttötapani edistää viestini perille menoa?

Koulutus sisältää:

 • Kurssialusta, jossa kaikki kurssin materiaali yhdessä paikassa
 • Ennakkokartoitus
 • Toiminnallinen luento sovituista aihealueista
 • Harjoitteluvideo vuodeksi käyttöön

Investointi:

Opettajan päivä äänessä -koulutukset 

Äänivalmentaja Minna Laukkanen

Äänenkäytön tehokoulutus opetusalan ammattilaisille. Opettajille ja varhaiskasvattajille räätälöity käytännönläheinen tehokoulutus.

Koulutus voidaan toteuttaa räätälöitynä varhaiskasvatuksesta yliopisto-opettajiin saakka. 

Opettajan päivä äänessä on opetustyötä tekeville suunnattu tietopaketti. Tämän koulutuksen käytyäsi

 • Olet saanut ideoita oman äänenkäytön helpottamiseen arjessa
 • Olet saanut työvälineitä äänesi laadun ja kestävyyden kehittämiseen
 • Tiedät miten voit itsenäisesti ylläpitää äänesi terveyttä

”Tämä oli yksi parhaimpia (10+++) henkilöstökoulutuksia, joihin olen osallistunut. KIITOS! Sain paljon hyödyllisiä vinkkejä ja neuvoja. Luennoitsija todella tiesi, mitä teki ja esitti sen mielenkiintoisella tavalla.” Palaute, Turun yliopisto, henkilöstö

Koulutus vastaa kysymyksiin:

 • Miten saan ääneni kestämään paremmin opetustyössä?
 • Miten voin itse vaikuttaa ääniergonomisiin haasteisiin työympäristössä? 
 • Koulutus voidaan toteuttaa räätälöitynä eri opetusasteiden henkilöstölle ja varhaiskasvatukselle. 

Koulutus sisältää:

 • JOKO Äänenkäytön työpaja 
 • TAI Toiminnallinen luento 
 • Luentokoulutus sisältää:
  • Ennakkokartoitus
  • Kurssialusta, jossa kaikki kurssin materiaali yhdessä paikassa
  • Harjoitteluvideon vuodeksi käyttöö

Investointi:

Asiakkaiden palautteita palveluistamme

Miten sinun äänesi voi tällä hetkellä?

Mitä haluaisit tietää kestävästä ja terveestä äänenkäytöstä työssä?

Kerro minulle mitä tietoa tai millaista apua kaipaat. Autan mielelläni!

Äänivalmentaja, Laulupedagogi, Yrittäjä

Äänivalmentaja Minna Laukkanen